KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest mgr Anna Kowalczyk Tłumaczenia, z siedzibą w 05-800 Pruszków, ul. Andrzeja 13, adres biura: 05800 Pruszków, ul. Kościuszki 35 lok. 3.

2) inspektorem ochrony danych w mgr Anna Kowalczyk Tłumaczenia jest Pan/Pani Anna Kowalczyk, email: an.kowalczyk@wp.pl, tel. 509945584.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zleceń tłumaczenia i sporządzania tłumaczeń na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty zapewniające obsługę informatyczną i księgową Administratora oraz tłumacze/ biura tłumaczeń, którym Administrator zleca realizację usług tłumaczenia.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. do prawidłowej realizacji usługi tłumaczenia, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji celu przetwarzania.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.