KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Consulta Dorota Wiland, z siedzibą pod adresem: 96-321 Bieniewiec, ul. Chełmońskiego 49, adres biura: 05-800 Pruszków, ul. Kościuszki 35 lok. 3 ;

2) Inspektorem ochrony danych w Consulta Dorota Wiland jest Dorota Wiland, email: d.wiland@tlumaczeniapruszkow.pl, tel. 502720743;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zleceń tłumaczenia i sporządzania tłumaczeń na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f;

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty zapewniające obsługę informatyczną i księgową Administratora oraz tłumacze/ biura tłumaczeń, którym Administrator zleca realizację usług tłumaczenia.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. do prawidłowej realizacji usługi tłumaczenia, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji celu przetwarzania;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.